Test EN

 Test EN

VALMINUD ON EUROOPA NÜÜDISKEELTE KESKUSE (ECML) VIDEO EUROOPA KEELEMAPI KOHTA

Valminud on Euroopa keelemappi tutvustav video, originaalvideo on saksa keeles, film on dubleeritud ka inglise ja prantsuse keelde.   Vt  videot  ECML kodulehelt:  www.ecml.at/teachers

Euroopa keelemapi ja selle Eesti variandi kohta saab lugeda keelemapi kodulehelt.  Kodulehelt leiate infot keelemapi  ajaloo ja  sisu kohta, kasulikke materjale nii õpilasele kui ka õpetajale. 

Tutvu keelemapi Eesti variandiga siit: http://www.keelemapp.ee/