Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

IKT integreerimine võõrkeeleõpetuse  ainekavva


17. aprill 2013   14.45 -17.45

24. aprill 2013  14.45 -17.45


Koolituse maht on 8 tundi.

Koolitaja Meeri Sild

Koolitusel näidatakse võimalusi, kuidas vastavalt uue õppekava nõudmistele integreerida IKT-d võõrkeeleõpetuse ainekavva ning seeläbi motiveerida õpilasi võõrkeeli õppima. Koolituse põhirõhk on praktilistel tegevustel. Tutvustatakse võimalusi, kuidas õpetaja saab võõrkeeletundides suunata õpilasi innovatiivsete vahendite kasutamisele.
 

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • loovkirjutamine erinevate veebipõhiste vahenditega
  • esitlused ja animatsioonid võõrkeele tunnis
  • ühiskirjutamisevahendid
  • veebipõhiste testide ja mängude loomine
  • taskuhääling
  • nutitelefon võõrkeeletunnis. 

Koolituse käigus valmib õpetajal veebileht kursuse käigus loodud materjalidega.

 Info ja registreerimine http://www.bcskoolitus.ee/koolitus/244

Tervitades

Elo Allemann
Projektijuht/Project Manager
BCS Koolitus AS

Началась регистрация на «Тотальный диктант», который состоится в Таллинне 6 апреля в 14.00. Мероприятие пройдет в стенах Таллиннского университета, принять участие в нём смогут все желающие.

Зарегистрироваться можно на сайте http://totaldict.ru/cities/tallinn/или по телефону 640 4105.

Loe edasi: Регистрация на Тотальный диктант открыта

Foreign Languages Creating Learning Communities

Reede, 12. aprill 2013

Tallinna Ülikool 

(Uus-Sadama 5, Tallinna saal (M-218))

 

Vaata AJAKAVA!

2.märtsil toimus Tallinnas Õpetajate Majas täienduskoolitusprogrammi „Võõrkeeleõpetaja ja –õpetus uues õppekavas“ lõpuseminar.

Üle aasta väldanud programm koosnes neljast moodulist, iga mooduli  järel tuli osalejail maha saada iseseisva tööga. Moodulid kandsid uue õppekava olulisi teemasid

  • „Nüüdisaegse õppeprotsessi kujundamine“,
  • „IKT kasutamine õppetöös“,
  • „Üld- ja valdkonnapädevuste saavutamine. Läbivate teemade käsitlemine“,
  • „Hindamine. Õppe kohendamine tööks HEV-õpilastega“.
Loe edasi: Magistri saal oli taas tunnistajaks tarkuse taganõudjaile