Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Aastakoosolek algas juhatuse tegevusaruande  2010 – 2012 tutvustamisega. Alustuseks võttis juhatuse esimees Ene Peterson esmalt lühidalt kokku  liidu eelloo 2008-2009. Peatudes EVÕLi eesmärkidel võttis ta luubi alla eelkõige keelelise mitmekesisuse toetamise ning keeleõppe populariseerimise, mis läbib teljena  ka Eesti võõrkeelte strateegiat 2009-2015. Peterson rõhutas, et jõuliselt on kolme aasta jooksul tegeldud just keeleõpetajate professionaalse arengu süsteemse ja järjepideva toetamisega.

Loe edasi: 8. juunil toimus Tartus EVÕLi aastakoosolek

 

TTÜ Virumaa Kolledž (Järveküla tee 75, Kohtla-Järve) kutsub  keele-ja aineõpetajaid programmi Eduko T7 algaval koolitusele

Video ja televisioon lõimitud keele- ja aineõppe toetajana

Koolitus  toimub 05.10-02.11.2013 eesti keeles (osalemine on TASUTA)

Koolituse ajakava

Registreerumine

 

Kuna  koolide täienduskoolituse eelarve vähenes kolmelt protsendilt ühele,  siis on see tekitanud vastakaid arvamusi. Esitame allpool ühe õpetaja arvamuse.

 

Loe edasi: PÄEVATEEMA: TÄIENDKOOLITUS

 

Sisekaitseakadeemia keelekeskus korraldab

Sisekaitseakadeemias  (Kase 61, Tallinn) 

10. mail rahvusvahelise konverentsi

Applying CLIL: Pros and cons

Lõimitud aine- ja keeleõpe : poolt ja vastu 

Ettekanded keeleõpetajatelt Vilniuse Ülikoolist, Läti kaitseväe keeltekoolist, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžist, TTÜ Virumaa Kolledžist, Eesti Maaülikoolist, IT Kolledžist, Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist ning Sisekaitseakadeemiast.


Huvilised saavad veel kodulehel konverentsile registreeruda kuni 8.maini.

Osavõtumaks on 25 EUR.

Konverentsi töökeel on inglise keel.

Registreerumine ja päevakava:

http://www.sisekaitse.ee/eass/the-academy/language-center/conference-2013/