Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Началась регистрация на «Тотальный диктант», который состоится в Таллинне 6 апреля в 14.00. Мероприятие пройдет в стенах Таллиннского университета, принять участие в нём смогут все желающие.

Зарегистрироваться можно на сайте http://totaldict.ru/cities/tallinn/или по телефону 640 4105.

Loe edasi: Регистрация на Тотальный диктант открыта

Foreign Languages Creating Learning Communities

Reede, 12. aprill 2013

Tallinna Ülikool 

(Uus-Sadama 5, Tallinna saal (M-218))

 

Vaata AJAKAVA!

2.märtsil toimus Tallinnas Õpetajate Majas täienduskoolitusprogrammi „Võõrkeeleõpetaja ja –õpetus uues õppekavas“ lõpuseminar.

Üle aasta väldanud programm koosnes neljast moodulist, iga mooduli  järel tuli osalejail maha saada iseseisva tööga. Moodulid kandsid uue õppekava olulisi teemasid

  • „Nüüdisaegse õppeprotsessi kujundamine“,
  • „IKT kasutamine õppetöös“,
  • „Üld- ja valdkonnapädevuste saavutamine. Läbivate teemade käsitlemine“,
  • „Hindamine. Õppe kohendamine tööks HEV-õpilastega“.
Loe edasi: Magistri saal oli taas tunnistajaks tarkuse taganõudjaile

22. jaanuaril 2013 toimus Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledžis erialakeeleõpetajate konverents Erialase võõrkeele õpetamine ja õppimine: uudseid lähenemisviise. Nimetatud konverentsoli järjekorras neljas. Kust sai aga alguse erialakeelte õpetajate ühenduse ja konverentside idee?

Loe edasi: Erialakeeleõpetajad said kokku Kohtla-Järvel