Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Leili Sägi, EVÕLi juhatuse liige

6.juunil tulid Pärnusse kokku EVÕLisse kuuluvate keeleõpetajate aineliitude esindajad, üksikliikmed ning katusorganisatsi-ooni juhatuse liikmedühtekokku kolme-kümne inimese ringis, et maha pidada järjekordset lõppenud tegevusaastat märkiv koosolek. Käesoleva aasta jaanuaris täienes liidu liikmeskondEVÕLiga liitus ka Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts.

 

 

 

Seekordseks külaliseks oli Birgy Lorenz, doktorant ning lektor, kelle esinemine kandis pealkirja „Milleks mulle e- ja m-õpe?“ Loengut sissejuhatavas ülesandes valisid kokkutulnud vastuseks lektori poolt pealkirjas esitatud küsimusele järgmised variandid - aitab paremini õpilasi aktiveerida; on innovaatiline ja põnev; võimaldab õpetamist diferentseerida.  Vähetähtis pole asjaolu, et m-õpe võimaldab arvestada erinevate õpistiilidega

Hoogsalt kulgenud kohtumisel võisid osalejad tutvuda Rahvusvahelise Haridustehnoloogia Seltsi (International Society for Technology in Education ehk ISTE) digipädevuste standardiga õpetajatele ning said nippe, kuidas olla digi-keeleõpetaja. B.Lorenz jagas  õpetussõnu digiseadmete valimisest, tutvustas erinevaid õppimiseks sobilikke appside kogumikke. Tuues näiteid  digivahendite kasutamisest erinevate ainete tundides, rõhutas ta samas  seaduste tundmise vajalikkust. Kokkutulnute üksmeelseks sooviks oli teemaga  jätkata lisakoolitustel.

Birgy Lorenzi ettekanne:

https://drive.google.com/file/d/0B1-0pZFgjFnQWEVwSDhmTDJQWTA/view?usp=sharing

                            

EVÕLi juhatuse esimees Ene Peterson esitas seejärel 2014.  aasta majandusaasta aruande. Kaasettekande koostööst haridusuuenduskeskusega  esitas juhatuse liige Terje Kruusimaa. Aastakoosolekul osalejad toetasid võimalust saada haridusuuenduskeskuses õpetajate digipädevuste arendamist toetavat täienduskoolitust.

HTMi keeleosakonna nõunik Tõnu Tender esines ettekandega teemalMiks ühines Eesti CertiLinqua programmiga?“ CL tunnistuse/sertifikaadiga tunnustatakse neid akrediteeritud gümnaasiumide või kutseõppeasutuste lõpetajaid, kes saavutavad kahes võõrkeeles vähemalt B2-keeleoskustaseme. Seda tõendatakse riigieksami või rahvusvahelise eksamiga

CL kooliks pürgiv õppeasutus esitab HTMile avalduse, milles kirjeldab, kuidas haridusasutuses õppekvaliteeti tagatakse. Akrediteeritud kool tagab keelehariduse kvaliteedi ning vastutab kvaliteedi hindamise meetodite ja mõõdikute eest. Lisaks on õpilasele veel nõue, et tal oleks rahvusvahelise projekti kogemus kas 9.klassi lõpus või gümnaasiumiastmes.

Järgmisena kõneles Ene Peterson   kõigest, mis seisab  EVÕLil ees  2015.aasta teisel poolel ja 2016.aastal. Ettevalmistused käivad käesoleva aasta 21.novembril Tartus toimuvaks sügiskonverentsiks, millel käsitletakse ühelt poolt digipöördega seonduvaid muutusi mõtlemises ja hoiakutes, teisalt aga õpetajatele avanevaid uusi võimalusi,  vajadust kasutada uusi metoodikaid.  FIPLV Skandinaavia- ja Baltimaade regiooni NBR 2016.aasta konverents toimub 2016.aasta juunis Tallinnas. Viimane on mastaapne  üritus, mille tähtsus   ületab Eesti võõrkeeleõpetajate tegevuspõldu, olles  oluline kogu Eesti haridusmaastiku jaoks ning selle õnnestumise nimel on töörühm tegutsenud juba ligi aasta. Visioon on selge, ent palju tööd seisab veel ees, tõdes E.Peterson.

Aastakonverents lõppes Ene Petersoni, Evelin Müüripeali ja Tõnu Tenderi meenutustega varakevadisest Kanadast- FIPLV 2015.aasta maailmakongressilt.


    

Ettekanded:

Ene Peterson EVÕLi juhatuse 2014.a. aruanne

Tõnu Tender Miks ühines Eesti CertiLingua programmiga?

Artikkel  Võõrkeeleõpetajad maailmakongressil

EVÕLi sügiskonverentsi eelinfo

2016.a. rahvusvahelise konverentsi eelinfo

Õnnitleme!

Kutsekomisjon otsustas anda LEILI SÄGI`le meisterõpetaja, tase 8 kutse.

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit  

 

Hea haridushuviline!


Eesti Haridusfoorum kutsub Teid osa võtma

konverents-etendusest "Õpetaja vabalava",

mis toimub

14. mail, kell 14:30-18:00 Energia avastuskeskuses Põhja pst 29  

Vt asukoht http://www.energiakeskus.ee/asukoht

Vabalava on koht, kus kooliuuendusega kaasa läinud õpetajad etendavad publikule oma põnevaid klassitunde. Õpetaja vabalava idee autor Viive-Riina Ruus toonitab, et palju õpetajaid annab suurepäraseid tunde, kuid lapsevanemad ja teised õpetajad neid enamasti ei näe. Üks peamistest põhjustest vabalavaga alustamiseks ongi see, et iga loov ja innovaatiline õpetaja väärib tunnustust  ning eelkõige võimalust otseselt näidata, mida ja kuidas ta oskab ning suudab koolis teha.


Osalemine on TASUTA.

Osavõtuks palume registreeruda 11. maini     SIIN :  http://goo.gl/forms/M1gWG7IaeA

Vt  Konverents-etenduse  Õpetaja vabalava kava SIIN


Liis Turu

EHF teabejuht

+372 53 417 726

 

MTÜ Eesti Haridusfoorum, Narva mnt 25, 10120, Tallinn

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Tel.: 6409173     http://www.haridusfoorum.ee

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit on alustanud ettevalmistusi võõrkeeleõpetajate maailmaorganisastiooni FIPLV piirkondlikuregiooni NBR (Nordic Baltic Region)  9.- 11. juunil 2016 toimuva  konverentsi ettevalmitustega.

Loe täpsemalt siit.