Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Pedagoogide ühenduste ülene 9. koostööpäev (PÜÜK 9) toimus 19. märtsil Tallinnas Rocca al Mare koolis. Koostööpäeva teemaks oli seekord "Andekas laps". Koostööpäeva auditooriumi moodustasid  koolieelsete lasteasutuste juhid ja õpetajad, põhikooli ja gümnaasiumi õpetajadjuhid ning  juhtkonnaliikmed.

Päeva esimene pool oli sisustatud ettekannetega. Ettekanded olid kantud teemast - miks paljud andekad õpilased ei saavuta taset, milleks nad on võimelised, kuidas õpetaja saaks laste võimetekohasele arengule paremini kaasa aidata? Sageli ei tunne  õpetajad andekaid lapsi lihtsalt ära.Tegelikult on neil  võimalus täita andekate laste kooliaeg märksa suuremat intellektuaalset väljakutset ning naudingut pakkuva õppimisega ja seista hea selle eest, et õpilaste anded  ka areneksid.

Päeva teises pooles toimusid minimess ja õpitoad. Tähelepanu köitis  Vene Keele Õpetajate Seltsi ja nende tegemisi tutvustav poster.

Osalejaile tutvustati ideid ja õpitooteid, mille kasutamine õppetöös muudab koolitunni õpilaste jaoks huvitavamaks ning vaheldusrikkamaks.

EVÕLi juhatuse liikmed Evelin Müüripeal ja Leili Sägi viisid huvilistele läbi õpitoa „Draamaelementide kasutamine põhikooli ja gümnaasiumi LAK-õppe tundides“.

Foto: Töötoa läbiviijad Evelin Müüripeal ja Leili Sägi.

Lõimides soome ja eesti kirjanduse, ajaloo ning kultuuri lõid nad Aino Kallase elu ja loomingu põhjal mõnd draamameetodit appi võttesosalisi kaasa haarava ja kujutlusvõimet toitva õhkkonna. Töötoa eesmärgiks oli arvamuste  vahetamise ja ühistegevuse käigus kogeda äratundmist, et draamaelementide kasutamine LAK-õppe tundides, mil peatähelepanu on pööratud sõnumile, mitte kunstilisele vormile, kinnistab teadmisi paremini õpilaste mällu.

Õpitoa „Andekuse arendamine läbi erinevate tegevuste“ viisid läbi Maaja Glaser, Orava kooli vene keele, muusika ja võru keele õpetaja ning Laine Kippari Mammaste koolist.

Pedagoogide ühenduste üleste koostööpäevade toimumist toetas SA Innove ESFi programm "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014".

Vaata ka fotosid fotogaleriis.

 

Leili Sägi

EVÕLi juhatuse liige

Õnnitleme EVÕL juhatuse liiget

KIRSTI KÄIVÄRÄINEN'i

aasta soome keele õpetajaks nimetamise puhul.

Foneetikaeksperdi Geoff Lindsey avatud loeng kirjaliku teksti mõjust hääldusele

AEG: 11. märts 2015 kell 14.00 - 15.30

KOHT: Tallinna Ülikool, auditoorium M225

SIHTGRUPP: Loeng on mõeldud kõigile, kes suuremal või vähemal määral on kokku puutunud inglise keele õppimise, õpetamise või selles keeles suhtlemisega ning soovivad rääkida inglise keelt aktsendivabalt.

Kolmapäeval, 11. märtsil kell 14.00-15.30 toimub Tallinna Ülikooli tõlkekoolituse osakonna eestvedamisel ülemaailmselt tuntud foneetikaeksperdi Geoff Lindsey avatud loeng kirjaliku teksti mõjust hääldusele ning kannab pealkirja “The Great Writing Fallacy: Obstacles for Learners of English”.

Geoff Lindsey on tunnustatud õppejõud, kes on aastaid tegelenud inglise keele hääldusega selle kõige erinevamates vormides. Tema käe all on õppinud ja treeninud lugematu arv tudengeid, keeleõppijaid, logopeede, tõlke, näitlejaid ja äriinimesi, kelle eesmärk on vabaneda aktsendist inglise keeles või omandada mõnda konkreetset dialekti.

Geoff Lindsey on Tallinna Ülikooli suulise tõlke magistrante juhendanud juba aastaid ning eelmisel kevadel oli esmakordselt võimalus selle foneetikamaailma superstaariga kohtuda kõigil huvilistel.

Vaata infot siit.

 

Õnnitleme  Eesti Inglise Keele Õpetajate Seltsi Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu liikmeks vastuvõtu puhul!