EVÕLTrüki

Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskonna Virumaa kolledžis toimus 24. augustil seminar „Tõhusad ja mängulised keeleõppe meetodid“. Hommikul jagasid oma häid kogemusi ja toredaid õppemeetodeid kolledži keelekeskuse õppejõud Valentina Limonova, Ingrid Prees ja Kaire Viil. Koolitusel osales 40 õpetajat ning üheskoos prooviti vahvaid töövõtteid:

lõbusaid mänge, piltidega töötamise võimalusi, vestluse aktiveerimise ideid. Jagasime kogemusi, kuidas õpilasi rühmadeks jagada ja tutvustasime tõhusa grupitöö meetodeid.

Peale lõunapausi tehti ka rühmatööd – valmisid toredad postrid ning iga õpetaja sai kaasa ohtralt aktiivõppe ideid. Igal juhul algab seminaril käinud keeleõpetajate septembrikuu värskelt ning loovalt. Saime koolitusel kinnitust, et mängulised töövõtted sobivad igasse tundi – nii lasteaeda kui täiskasvanute keeleklubisse.

Seminar toimus koostöös Eesti Võõrkeeleõpetajate Liiduga ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel.

Järgmine keeleõpetajate koolituspäev on kolledžis juba talvel.

 

Uute rõõmsate kohtumisteni!

Kaire Viil, TTÜ Inseneriteaduskonna Virumaa kolledži keelekeskuse juhataja

Trüki

8.-9.augustil 2017 toimus Roostal, Noarootsis, haridusühenduste järjekorras teine suveseminar „Kohaolek ja mõju“. Suveseminari eesmärgiks oli keskendumine kohaolekule ja ühenduste mõju hindamisele; lisaks jagati toredaid kogemuslugusid uueneva õpikäsitluse rakendamisest. Paralleelseminar toimus ka E-õppevara ekspertidele. Ürituse korraldas SA Innove koostöös ESF-iga.

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatusest osalesid suveseminaril Ene Peterson, Tiiu Müür, Inna Adamson ja Kati Bakradze. Kahepäevasel seminaril oli esindatud 29 aineühendust ühe või kahe esindajaga.

Seminari esimesel päeval esines Jaan Aps ühenduste mõju hindamise teemal. Töö käis aktiivses vormis: rühmatöö, arutelu. Sellel seminaril oli kaks osa. Esimene osa oli institutsioonide mõjust isiku käitumisele ning teisel osal käis arutelu Läti spordialase projekti üle. Küsiti arvamust erinevate valdkondade pedagoogidelt, kuidas näib projektis esitatud tegevus. Lisaks toimus arutelu selle üle, kuidas saaks täiendõpet parendada.

Sama päeva õhtul toimus Teaduskohvik. Siin sai igaüks katsetada interaktiivses vormis erinevaid vahendeid, kuidas meie aju tajub reaalsust ilma- ja koos spetsiaalsete vahenditega. Näiteks, sai katsetada, kuidas inimene tajub, kuhu ja kuidas ta vaatab ja kuidas seda käsitleb tehniline vahend, arvuti ning kuidas virtuaalreaalsus mõjutab inimese taju ja käitumist. Nii sai proovida ja kogeda seda, kuidas käivad koos meie taju ja reaalsus.

Seminari teine päev algas praktiliste psühholoogia harjutustest, mida viis läbi NLP koolitaja Viive Einfeldt. Siin sai katsetada oma isikliku reaalsuse aistingut „siin ja praegu“ ning ka tähelepanu keskendust, mis meie mitmekesises maailmas ei ole juba päris lihtsad asjad tihti kiire elutempo tõttu. Pärast seda toimusid ainespetsiifilised töötoad, kus jagasid oma kogemust erinevate erialade liitude esindajad. Näiteks digivahendite kasutamine kujundava hindise toetamiseks (Urmas Heinaste) ja e-õppevahendite kasutamisest muusikatundi näitel (Inge Lahtmets). Eesti Majandus-ja Ettevõtlusõpetajate Selts viis läbi teematoa „Aitame koos noored ettevõtlikuks – ettevõtlikkuspädevus ainetevahelises lõimingus.“ Teematuba juhtis Paide Gümnaasiumi majandus- ja geograafiaõpetaja Elbe Metsatalu, kes tegi kuulajatele selgemaks mõisted ettevõtlikkus, ettevõtlikkuspädevus ja ettevõtluspädevus. Ettevõtlusprogrammi Edu Tegu üks peamine nurgakivi ongi ettevõtlikkuse arendamine ja ettevõtlusalaste teadmiste ning oskuste omandamine, mis annavad vabamad käed oma karjääri kujundamisel. Nimetatud programmi eesmärgiks on kujundada õppurite ettevõtlikkust, toetades seda nii üld-, kutse- kui ka kõrghariduse tasemel ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste õpetamisega. Teematoas tutvustati ettevõtlikkuspädevust väljendavaid õpitulemusi. Oma edulugudega ilmestasid teemaarendust klassiõpetaja Silja Enok Vändra Gümnaasiumist ning käsitöö ja kodundusõpetaja Kristi Teder Paide Ühisgümnaasiumist.

Paralleelsessioonil e-õppevara ekspertidele arutas autoriõiguse teemal advikaat Mari-Liis Orav.

Kokkuvõttes nendime rõõmsalt, et seminar käis aktiivses vormis. Toimus mitte ainult kogemuse jagamine töötubade juhtide poolt, vaid ka kõik osalejad võtsid arutelus aktiivselt osa.

Galerii

17.08. 2017 

Tiiu Müür, Tartu Miina Härma Gümnaasiumi õpetaja

Inna Adamson, PhD, Tallinna Ülikool

Kati Bakradze, Tallinna Ühisgümnaasiumi õpetaja

 

Foto: Juhatuse liikmed Kati Bakradze, Ene Peterson, Tiiu, Müür. Inna Adamson haridusühenduste suveseminaril.

Trüki

 

23.- 24. augustil toimub Pärnu Vabakoolis (Noorte väljak 2, Pärnu) koolitus „Koostöised õppemeetodid“.

Koolitaja: Ane Fabricius, koostöiste, CL õppemeetodite teoreetik ja praktik, tunnustatud koolitaja Ollerupi Õpetajate Akadeemia poolt, Taani KonTiki Vabakooli direktor, õpetaja.

Loe täpsemalt SIIT.

REGISTREERI SIIN

Trüki

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕL) korraldas 2. ja 3. juunil Pärnus juhatuse laiendatud koosoleku ja aastakoosoleku / seminari, et teha kokkuvõte 2016.a. majandusaastast, kuulata ettekandeid, osaleda töötubades ning seada uusi sihte. 3. juuni seisuga on EVÕLis 626 liiget.

Juhatuse koosolekul kuulati E. Petersoni ülevaadet 2016.a. tegevustest (Vt EVÕLi 2016.aasta tegevusaruanne), Euroopa keeleõppe raamdokumenti puudutavatest arengutest ning uue Eesti keelestrateegia 2018 – 2027 koostamise põhimõtetest ja protsessist.

Aastakoosoleku külalisesinejaks oli Katrin Saks, TÜ õpetajahariduse teadur ja TÜ Pärnu Kolledži keelekeskuse juhataja, kelle esinemine kandis pealkirja „Akadeemiline enese-regulatsioon, selle toetamise vajalikkus ja võimalikkus“. Esineja rõhutas, et eneseregu-latsiooni teema ei ole maailmas uus, kuid Eestis ei ole sellega seni süvitsi tegeletud. Ometi on akadeemilist eneseregulatsiooni oluline teadvustada ning teadlikult toetada, sest enese-regulatiivsed õpioskused on eelduseks täiskasvanu enesejuhtimisele ja elukestva õppija kujunemisele. Ettekandes selgitati olulisimaid mõisteid ning vaadeldi lähemalt, kuidas mõõta ja toetada õppija eneseregulatsioonioskust.

Evelin Müüripeal ja Leili Sägi jagasid muljeid kahepäevaselt koolituselt  Bakuu Khazari

ülikoolis. Koolitus aktiivõppemeetoditest võõrkeeletunnis osutus võimalikuks tänu Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskusele ja Aserbaidžaani Suursaatkonnale Tallinnas. Loe artiklit „Isiklik kogemus suudab käivitada ka teistes inspireeriva jõu“ rubriigis „Kus käisime“.

Elevust tekitas Irina Ševtšenko, Kauksi Põhikooli saksa, inglise ja vene keele õpetaja, töötuba „BeeBot robotid keeletunnis“. Osalejad said teada, et BeeBot on mesimumm-põrandarobot. Kõik soovijad said olla õpilase rollis ja läbi teha erinevaid keeleülesandeid.

Tiiu Müür, Miina Härma Gümnaasiumi õpetaja, viibis 2016.a. suvel vabatahtliku õpetajana Birmas. Kahe kuu vältel õpetas ta kahele tudengite grupile akadeemilist lugemist ja kirjutamist. T. Müür rõhutas, et kuigi noorte inglise keele tase oli erinev, olid nad motiveeritud, kuna nad olid sihiks seadnud IELTS testi sooritamise, et siis kandideerida mõnda välisülikooli. Huvitavat ettekannet illustreerisid arvukad fotod.

Karola Velberg, OÜ Viendra Koolitus soome keele õpetaja, tutvustas portaali e-koolikott.ee, mis võimaldab kasutada digitaalset õppevara ühes keskkonnas. Portaali kaudu saavad õpetajad kasutada õppematerjale, mis asuvad erinevatel veebilehtedel; kombineerida videoid, mänge, töölehti ja muud õppevara; teha loodud õppekomplektid õpilastele ja kolleegidele kergesti kättesaadavaks.

Ene. Petersoni töötoas „Keelte paabel: kirjutame luuletuse“ tõdeti, et sõnad on mõjuvõimsad. Rühma- ja paaristööna valmisid luuletused nii eesti, inglise, saksa kui ka vene keeles.

Aastakoosolekul arutleti ka selle üle, kuidas haarata EVÕLi tegevusse kaasa noori alustavaid õpetajaid. Traditsioonilise sügiskonverentsi, mis toimub seekord Kohtla-Järvel 24. ja 25. novembril, tähelepanu keskpunktis on 21. sajandi kooli iseärasused ja arenguvõimalused, sh alustava õpetaja toetamise võimalused. Plenaaresinejad on nii Eestist kui väljastpoolt Eestit. Esinema oodatakse ettevõtlike / noorte õpetajate arengut toetavate koolide juhte. Täpsema info edastame septembris.

EVÕL soovib oma liikmetele päikeselist suve.

Uute kohtumisteni sügisel!

 

Ene Peterson

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu juhatuse esimees

 

Lisad:

EVÕLi 2016.aasta tegevusaruanne.

Katrin Saksa ettekanne

Pilte : http://voorkeelteliit.eu/fotogalerii/2-ja-3-juunil-2017-paernus-juhatuse-aastakoosolek

 
MTÜ Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit Järveküla tee 75, 30322 Kohtla-Järve See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. Tel: 33 63 927