Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel


Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit korraldab

2. märtsil 2012 

Tallinna Õpetajate Maja hansasaalis (Raekoja plats 14)

võõrkeeleõpetajate ümarlaua.

Pärast  ümarlauda toimub Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu aastakoosolek.

Ümarlaua teemaUus õppekava ja võõrkeele riigieksam.


 

Loe edasi: Kutse võõrkeeleõpetajate ümarlauale ja Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu aastakoosolekule

Mitmekeelses ja paljukultuurilises maailmas on tähtis, et omavahel teeksid koostööd nii suure kui väikese kasutajaskonnaga keelte õpetajad. Tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusele oli Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu (EVÕLi) liikmetel võimalus kokku kutsuda 3. detsembril 2011 ümarlaud kokkuvõtete tegemiseks, tulevikuplaanide täpsustamiseks (nt kuidas teha end nähtavaks ja kuuldavaks Euroopas) ja arupidamiseks keeleõpetuse kitsaskohtade üle.  

Loe edasi: Võõrkeeleõpetajate ümarlauad

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit kutsub võõrkeeleõpetajaid aastal 2012 osalema täiendkoolitusprogrammis

VÕÕRKEELEÕPETUS JA –ÕPETAJA

UUES ÕPPEKAVAS 

Registreerimine lõppenud! Kohad on täis.

Täiendkoolitusprogrammi eesmärk on uue õppekava kaudu võõrkeeleõpetajate professionaalse arengu toetamine ja arendamine kvaliteetsema üldhariduse tagamiseks.

 

Loe edasi: Võõrkeeleõpetus ja - õpetaja uues õppekavas

6. - 7. jaanuaril tulid Tartusse taas kokku  koolitajaid ettevalmistaval kursusel „Euroopa keelemapi viimine õpetajateni“ osalenud võõrkeeleõpetajad.

Kursust alustati 2011.aasta jaanuaris täiskasvanute koolitamise oskuste omandamisega. Põhieesmärgiks oli koolitusmaterjalide väljatöötamine, lisaks omandati oskusi, kuidas tutvustada õpetajatele Euroopa keeleõppe raamdokumenti ja Euroopa keelemappi parimal moel ning  innustada õpetajaid viimast oma õpilastega kasutama.

Loe edasi: Tulevased keelemapikoolitajad said esimesed tuleristsed