Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

2. märtsil toimus Tallinnas Õpetajate Majas võõrkeeleõpetajate aineühenduste esindajate ning haridusministeeriumi ja eksamikeskuse spetsialistide ümarlaud teemal „Uus õppekava ja võõrkeele riigieksam“.

Loe edasi: EVÕLi aastakoosolek : liidu liikmeskond täieneb

17.-18. veebruarini toimus Pärnus hotelli Strand konverentsikeskuses võõrkeeleõpetajate seminar teemal „Võõrkeeleõpetaja ja –õpetus uues õppekavas.“

Loe edasi: Võõrkeeleõpetajad süüvisid nüüdisaegsesse õppeprotsessi

Eesti Vabariigi aastapäeva eel saime meeldiva uudise osaliseks - Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit on vastu võetud Euroopa keeleõpetajate ühenduste võrgustiku (European Network of Language Teacher Associations)   REAL  liikmeks. Selle kinnituseks on väljastatud ka liikmetunnistus. Vt siit !

Loe edasi: EVÕL võeti vastu Euroopa võõrkeeleõpetajate ühenduste võrgustiku liikmeks