Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

8.-9. augustil 2012 toimuvad Pedagoogide Ühenduste Ülesed Koostööpäevad (PÜÜK) (töökogemuslikud päevad teadmiste vahetamiseks ning tegevusele innustamiseks). 

Loe edasi: ÜHENDUSED ÜLETAVAD TAAS KORD PIIRE

 

Einladung zur Internationalen Tagung
Das Europäische Portfolio für Sprachlehrende in Ausbildung:
Erfahrungen und Perspektiven

Zeit: 6. Juli, 10.30 – 7. Juli 2012, 15.30
Ort: Europäisches Fremdsprachenzentrum (EFSZ) , Nikolaiplatz 4, 8010 Graz'

täpsem info SIIN

 

Invitation to the International Conference
The European Portfolio for Student Teachers of Languages:
Experiences and Perspectives

Dates: 6. July, 10.30 – 7. July 2012, 15.30
Place: European Centre for Modern Languages (ECML), Nikolaiplatz 4, 8010 Graz, Austria

 

täpsem info SIIN

2.märtsil toimus Tallinnas Õpetajate Majas võõrkeeleõpetajate aineühenduste esindajate ning haridusministeeriumi ja eksamikeskuse spetsialistide ümarlaud teemal „Uus õppekava ja võõrkeele riigieksam“.

Loe edasi: Võõrkeelte aineühenduste ümarlaual oodati selgust riigieksami tulevikust

Koolitusprogrammi "Võõrkeeleõpetaja ja - õpetus uues õppekavas" raames valmib iga osaleja poolt 6 õppematerjali ja 1 projektõppekava, mis on seotud uue õppekava temaatika.

 

Loe edasi: KODUTÖÖ "VÕÕRKEELEÕPETAJA JA - ÕPETUS UUES ÕPPEKAVAS"