Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

6. - 7. jaanuaril tulid Tartusse taas kokku  koolitajaid ettevalmistaval kursusel „Euroopa keelemapi viimine õpetajateni“ osalenud võõrkeeleõpetajad.

Kursust alustati 2011.aasta jaanuaris täiskasvanute koolitamise oskuste omandamisega. Põhieesmärgiks oli koolitusmaterjalide väljatöötamine, lisaks omandati oskusi, kuidas tutvustada õpetajatele Euroopa keeleõppe raamdokumenti ja Euroopa keelemappi parimal moel ning  innustada õpetajaid viimast oma õpilastega kasutama.

Loe edasi: Tulevased keelemapikoolitajad said esimesed tuleristsed

4.-5. novembril 2011 toimus Pärnus hotelli Strand konverentsikeskuses seminar võõrkeeleõpetajatele, mis seekord kandis  teemat „Praktikult praktikulemillest räägib uus õppekava?“ Kahte tegusasse päeva mahtus nii kaasamõtlemist nõudvaid ettekandeid kui ka töötubades õpetamiskogemuse jagamist.

Loe edasi: Eesti võõrkeeleõpetajate koostöö üha tiheneb

Erinevaid keeli ja kultuure tutvustav Euroopa keelte päev on muutunud  iga-aastaseks traditsiooniks. Eriti suur rõhk on aastal 2011, mil   tähistame keeltepäeva kümnendat  aastapäeva. 2001.aastal hakati Euroopa Nõukogu algatusel tähistama  Euroopa keelte päeva  kõigis EN kuuluvates riikides.

Loe edasi: Euroopa keeltepäeva 10. aastapäeva tähistamisest:

29.09.- 01.10.11. toimus Grazis Euroopa Nüüdiskeelte Keskuse (ECML) 2008-2011 projektide lõppkonverents Empowering Language Professionals, millest võttis kokku osa üle 200 võõrkeeleõpetuse spetsialisti kogu Euroopast. Eestit esindasid konverentsil Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunikud Maie Soll ja Tõnu Tender, Anu Parts Tallinna Inglise Kolledžist ning allakirjutanu. Konverentsi eesmärk oli tutvustada ajavahemikus 2008-2011 toimunud ja lõppenud projekte, kokku 23, ning nende käigus välja antud materjale.  Viimastega tutvumiseks oli konverentsipaigasGrazi Ülikoolis –  avatud näitus, kust osavõtjad said kaasa võtta neid huvitavaid materjale ning kuulda nende kohta lähemalt materjalide koostajatelt. Konverentsi avapäeval said sõna nii ECML-i, Euroopa Nõukogu kui ka Grazi linna esindajad. Peaesineja oli Anne Brasseur, Luxembourgi esindaja  Euroopa Nõukogu Parlamentaarassamblees, kes pidas ettekande teemal The importance of languages in the intercultural dialogue.

Loe edasi: Euroopa võõrkeelte spetsialistid said kokku Grazis