Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega korraldab koolitused "Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine“ ja „Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine“.

Koolitused toimuvad üle Eesti ajavahemikus september-november 2018. Koolitused on kahepäevased ja toimuvad enamasti Spaa hotellides.

Koolituse sihtgrupp on

• tasemeõppeasutuses täiskasvanute õpetamisega tegelev õpetaja/õppejõud;
• kutseõppeasutuses RKT koolituse läbiviija;
• kõrgkooli täienduskoolitust läbiviiv koolitaja.

Osalemine koolitusel on õppijate jaoks tasuta. Ühtlasi katab korraldaja majutuse ja toitlustusega seotud kulud. Rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Loe edasi: KUTSE

kui toimetad või oled varasemalt toimetanud professionaalses õpikogukonnas,siis ootame Sind professionaalsete õpikogukondade eestvedajate arenguprogrammi!
Septembrist algab edasijõudnutele suunatud rikastamisprogramm. Rikastamisprogrammi eesmärk on pakkuda professionaalses õpikogukonnas toimetavatele või selle kogemusega õpetajatele võimalust oma teadmiste ja oskuste uuele tasemele viimiseks seoses

Ø professionaalsete õpikogukondade teadliku ja süsteemse loomisega;

Ø õpikogukonna eestvedamise ning juhtimisega;

Ø õpikogukonna töö analüüsimise ja jätkusuutlikkuse tagamisega;

Ø strateegiate omandamisega jätkusuutliku visiooni loomiseks ning vastuseisu, probleemide ja tagasilöökidega toimetulekuks.

Loe edasi: Hea õpetaja

Projekti „Rahvusvaheline keeleeksam“ (2014-2020.1.05.17-0228)  infopäevad saksa keele õpetajatele toimuvad

  • 10.septembril kell 15.00 – 18.45 Tartus. Täpsem koht teatakse augusti lõpus.
  • 11. septembril kell 15.00 – 18.45 Tallinnas. Tallinna Saksa Kultuuriinstituut, Tolli 2

Projekti sihtrühm: võõrkeeleõpetajaks õppivad üliõpilased ning töötavad võõrkeeleõpetajad.

Loe edasi: KUTSE

Erinevad õppemeetodid humanitaar- ja sotsiaalainetes - eesmärgist refleksioonini

Kui Tahad uuendada oma õppemetoodilist tööriistakasti ja koguda inspiratsiooni uue õppeaasta alguses looduskaunis kohas? Julged katsetada ja arendada kolleegide häid ideid?

Siis oled oodatud 22.–23. augustil Mokko maahotelli http://www.mokko.ee/et-ee ja 18. septembril Tartu ülikooli baaskoolitusele "Erinevad õppemeetodid humanitaar- ja sotsiaalainetes – eesmärgist refleksioonini". Võid tulla ise ja ka koos oma kolleegidega.

Loe edasi: KUTSE