Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

SA Innove juhitava ESF programmi "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsioonitõstmine 2008-2014" raames osalesid Eesti üldhariduskoolide ja kutsehariduskoolide võõrkeeleõpetajad õppereisil Manchesteri. Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu esindajana osales õppereisil Krista Savitsch (EVÕLi juhatuse liige, Tabasalu  Ühisgümnaasiumi saksa keele õpetaja).  Saksa Keele Õpetajate Seltsi esindajana osales Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi saksa keele õpetaja Marika Kangro.

Nende muljetest lugege siit.

Põhjaliku kokkuvõtte õppereisist tegi Natali Happonen, kes kuulub Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liitu. Kokkuvõtet saab lugeda siit.


Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit korraldab

ESF meetme “Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme

“Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus” raames

 

15. - 16. juunil 2012 Pärnus

Viiking Spa hotelli konverentsikeskuses

(Sadama 15)

täiendkoolitusprogrammi

„VÕÕRKEELEÕPETAJA JA  VÕÕRKEELEÕPETUS

UUES ÕPPEKAVAS“

 II mooduli koolituspäevad

 

Täiendkoolitusprogrammi eesmärk on uue õppekava kaudu võõrkeeleõpetajate professionaalse arengu toetamine ja arendamine kvaliteetsema üldhariduse tagamiseks.

Vaata : Ajakava

Ootame teid osalema EESi suvekool i „Need laulud“ 14.-16. augustil 2012
Jäneda mõisas (vt http://www.janedaturism.ee/ ).

Loe edasi: EESTI EMAKEELEÕPETAJATE SELTS

Riias toimus 27.-29.aprillini eTwinningu seminar vene keele õpetajatele.eTwinningut koordineerib Tiigrihüppe Sihtasutus.Koolituse töökeeleks  oli vene keel. Seminarist võttis  osa 37 vene keele õpetajat Poolast, Prantsusmaalt, Slovakkiast, Tsehhist, Eestist, Lätist ja Leedust. Seminaril tutvustati arvutipõhist töökeskkonda TwinSpace.  Eestist sai osaleda neli vene keele õpetajat. Tore oli kohtuda kolleegidega, kes õpetavad sama ainet. Läbi erinevate rolllimängude saime kiiresti omavahel tuttavaks....

edasi saab lugeda siit.

Külasta ka PILDIGALERIID.