Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit korraldas  ESF meetme “Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme “Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus” raames 21. - 22. septembril  2012 Pärnus Strand hotelli konverentsikeskuses  täiendkoolitusprogrammi VÕÕRKEELEÕPETAJA JA - ÕPETUS UUES ÕPPEKAVAS III mooduli seminari

Seminari ettekanded (Maret Põlluste, Piret Kanne, Olga Schihalejev, Halliki Harro-Loit)  keskendusid väärtuskasvatusele  koolieelse lasteasutuse  riiklikus õppekavasja uues riiklikus õppekavas ning selle rakendamise võimalustele (aine) tunnis. Samuti tutvustati erinevaid väärtuskasvatuse mudeleid, võrreldi erinevate mudelite peamisi eesmärke ning õpetaja rolli nendes.Töötubades  jagasid oma kogemusi Kalle Lina  ja Mall Matto. 

 

Ettekanded :

Kalle Lina

Piret Kanne - LISA 1LISA 2

Mall Matto

Maret Põlluste

Olga Schihalejev

 

KOOLITUSE

„VÕÕRKEELEÕPETAJA JA – ÕPETUS UUES ÕPPEKAVAS“ RAAMES

 

Koostage oma klassiga/õpperühmaga/keelegrupiga väärtuste puu. Mõelge koos õpilastega välja 5 põhiväärtust arvesse võttes Teie poolt õpetatavat ainet ja mõtestada iga väärtus ka lahti.

Koduse töö esitamise tähtaeg: 29. oktoober 2012

Kodune töö saata emailile: krista.savitsch(at)mail.ee

Saadetud fail peaks sisaldama antud pealkirja:

n.: kodutöö_väärtused_Savitsch

 

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit korraldab ESF meetme “Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme “Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus” raames seminari võõrkeeleõpetajatele ja teistele huvilistele teemal "VÕÕRKEELEÕPETAJA JA - ÕPETUS UUES ÕPPEKAVAS"

Eestis hakatakse 2014. a gümnaasiumi võõrkeele riigieksamina kasutama prantsuse, saksa ja vene keele rahvusvahelisi eksameid.

Loe edasi: Vene keele riigieksam uutmoodi: miks ja kuidas?

 

 

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit korraldab

ESF meetme “Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme

“Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus” raames

21.-22. septembril 2012 Pärnus

hotelli Strand konverentsikeskuses

(A.H. Tammsaare pst 35)

täiendkoolitusprogrammi

„VÕÕRKEELEÕPETAJA JA VÕÕRKEELEÕPETUS  UUES ÕPPEKAVAS“

III mooduli koolituspäevad

Täiendkoolitusprogrammi eesmärk on uue õppekava kaudu võõrkeeleõpetajate professionaalse arengu toetamine ja arendamine kvaliteetsema üldhariduse tagamiseks.

Vaata : Ajakava