Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

 

Kas olete vahel tundnud, et kasutaksite õpilaste grammatikateadmiste kinnistamiseks veebis leiduvaid enesekontrolliharjutusi, kuid raske on leida just selliseid, mis haakuksid kodumaise õppekavaga ning mis sisaldaks just teie õpilaste keeleteadmistele vastavat sõnavara?
Kui olete nõus, et sääraseid harjutusi võiks rohkem olla, kutsub Tiigrihüppe Sihtasutuse haridusportaal Koolielu teid osa võtma konkursist „Grammatika enesekontrolliharjutused“.

Vt lähemalt siit:

Konkursi auhindadeks on tehnikapoe kinkekaardid, auhinnafondi suurus on olenevalt tööde kvaliteedist, arvust ja osalenud õpetajate arvust kuni 1000 eurot.

Soovitame osaleda ka Koolielu veebipõhistel koolitustel, mis on õpetajatele tasuta ning mis õpetavad veebipõhiste testide ja juhendite loomist.

Koolitus algab 04.veebruaril ning registreerimine kestab 21.01-04.02.

Vt lähemalt siit:

 

Lugupidamisega

Kristi Vahenurm

Koolielu.ee õppematerjalide toimetaja

http://koolielu.ee/

Haridus- ja Teadusministeerium koos SA Innove ja Eesti Võõrkeeleõpetajate Liiduga korraldasid kaks võõrkeele riigieksamite teemalist teabepäeva: 14. detsembril Tartus ja 17. detsembril Tallinnas.

Teabepäevadel osalejaid oli kokku 235. Nii Tartus kui Tallinnas tutvustati olulisemaid uuendusi võõrkeele riigieksamite valdkonnas 2013. ja 2014. aastal. Teabepäevadel esinesid ning vastasid osalejate küsimustele Piret Kärtner ja Tõnu Tender HTMi keeleosakonnast, SA Innove keelekeskusest. juhataja Kersti Sõstar ja võõrkeelespetsialistid (inglise keel – Kristel Kriisa, saksa keel- Reet Taimsoo, prantsuse keel- Piret Kanne, vene keel- Mare Kasuri)

 

Loe edasi: VÕÕRKEELE RIIGIEKSAMID: MIKS, KUIDAS JA MILLAL?

 

Haridus- ja Teadusministeerium koos SA Innove ja Eesti
 Võõrkeeleõpetajate Liiduga kutsuvad osalema

 

TEABEPÄEVADEL

 

Võõrkeeleõpetajatele ja koolide juhtkondadele korraldatakse kaks võõrkeele riigieksamite teemalist teabepäeva :

14.12.12 Tartus - kohad on täitunud
 

     17.12.12 Tallinnas - kohad on täitunud

Teabepäevadel tutvustatakse olulisemaid uuendusi võõrkeele riigieksamite valdkonnas 2013. ja 2014. aastal.

 


Teabepäevadel selgita­takse, miks, kuidas ja millal soovib Eesti uuendada võõrkeele riigi­eksameid: eksamitööde koostamist-arenda­mist, korraldamist ja saavutatud keeleoskuse hindamist ning tunnustamist. Algatatud võõrkeele riigieksamite uuenduste pea­eesmärk on muuta võõrkeelte oskuse mõõtmine (keeleoskuse hindamine) rahvusvaheliste põhimõtete järgi ajakohasemaks, läbipaistvamaks ning anda õpilastele enam võimalusi saavutatud võõrkeelteoskuse tunnustamiseks ja rakendamiseks.

 

Loe edasi: KUTSE 14 ja 17.12.12