Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

VALMINUD ON EUROOPA NÜÜDISKEELTE KESKUSE (ECML) VIDEO EUROOPA KEELEMAPI KOHTA

Valminud on Euroopa keelemappi tutvustav video, originaalvideo on saksa keeles, film on dubleeritud ka inglise ja prantsuse keelde.   Vt  videot  ECML kodulehelt:  www.ecml.at/teachers

Euroopa keelemapi ja selle Eesti variandi kohta saab lugeda keelemapi kodulehelt.  Kodulehelt leiate infot keelemapi  ajaloo ja  sisu kohta, kasulikke materjale nii õpilasele kui ka õpetajale. 

Tutvu keelemapi Eesti variandiga siit: http://www.keelemapp.ee/