Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

INVITATION

Institute of Foreign Languages (IFL) of Vytautas Magnus University,
in cooperation with
Language Teachers’ Association of Lithuania (LKPA),

is pleased to announce the 1st call for proposals for
the 5th VMU IFL and the 13th LKPA international conference

The conference aims at bringing together scholars and language education professionals to share their research insights and discuss the issues relevant to the development of individual and societal multilingualism, including language policy, linguistic human rights, plurilingual pedagogy and language education in higher education.

Plenary speeches and a workshop
will be delivered by such exceptional personalities and prominent scholars Prof. JAMES PATRICK CUMMINS (University of Toronto, ON, Canada), Prof. BRITTA HUFEISEN (Technische Universität Darmstadt, Germany), Prof. EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS (Vytautas Magnus University, Lithuania) and Prof. MERCÈ BERNAUS QUERALT (Autonomous University of Barcelona, Spain).

CONFERENCE TOPICS

• Submissions are welcome in (not limited to) the following areas:
• Language policy
• Less widely taught languages
• Issues in minority language education
• Language teaching methodology in a multilingual and multicultural environment
• Cultural challenges
• Challenges for Identity
• Multilingualism for business and in business
• Multilingualism and educational mobility
• Non-formal and informal development of plurilingual competence
• Innovations in language education
• Content and Language Integrated Learning
• Plurilingual pedagogies and language sensitive teaching
• Literature and multilingualism
• Issues in translation in a multilingual environment

For more information on the conference (fees, registration, publications) please consider: https://goo.gl/qZaSwv