Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Veebiülekanne kollokviumilt „Teacher education for linguistic diversity“

13.-14. detsembril käsitletakse Euroopa Nüüdiskeelte Keskuse (Graz, Austria) kollokviumil õpetajaharidust keelelise mitmekesisuse kontekstis.Huvilistel on võimalik kollokviumi veebiülekande vahendusel jälgida.

Seekordne kollokvium on juba teine – eelmisel aastal korraldatud sündmuse teemaks oli kvaliteetne keeleoskuse mõõtmine (videod on järelvaadatavad). Sel aastal peatutakse lähemalt teemadel:

  • Mitmekeelsete klasside toetamine ja keeletundlik õpetamine
  • Mitmekesisust toetavad õpetamisviisid
  • Mitmekeelsuse roll uutes õppekavades
  • Mitmekeelsus eri haridustasemete õppekavades
  • Mitmekeelsuse raamistikud õpetajahariduses
  • Euroopa Liidu vaade
  • Mitmekeelsus keskuse liikmesriikides (näited)

Kollokvium on suunatud õpetajatele, õpetajate koolitajatele, õppekavade arendajatele ning kõigile teistele, kes huvitatud mitmekeelsusest hariduses. Oma kogemusi jagavad teiste hulgas Austria, Soome, Šveitsi esindajad.

Veebiülekanne algab 13. detsembril kl 10.30. Lisainfot leiate samalt aadressilt (sh täpse kava).

Kollokviumi korraldab Euroopa Nõukogu Euroopa Nüüdiskeelte Keskus koostöös Euroopa Komisjoniga.