Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Juvenes Translatores tõlkevõistlus

23. novembril 2017. aastal toimub üheteistkümnendat korda keskkooliõpilastele suunatud tõlkevõistlus Juvenes Translatores.

Võistluse eesmärk on edendada ja tunnustada keeleõpet ning inspireerida noori keelehuvilisi.

Võistlust korraldab Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraat ja sellest võivad osa võtta kõigi EL riikide 17-aastased keskkooliõpilased. Tõlgitud tekste hindavad Euroopa Komisjoni kutselised tõlkijad, kes valivad iga riigi kohta välja ühe võitja. Võitjad ja nende õpetajad kutsutakse 2018. aasta kevadel Brüsselis toimuvale auhindade üleandmisele.

  1. aasta võistluse kohta leiate enam infot leheküljel : https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/juvenestranslatores_rules_2017_et.pdf

Koolid saavad registreeruda veebilehel siin