Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Kes tahab teisi õpetada, ei peaks kunagi õppimist lõpetama

Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskonna Virumaa kolledžis toimus 24. augustil seminar „Tõhusad ja mängulised keeleõppe meetodid“. Hommikul jagasid oma häid kogemusi ja toredaid õppemeetodeid kolledži keelekeskuse õppejõud Valentina Limonova, Ingrid Prees ja Kaire Viil. Koolitusel osales 40 õpetajat ning üheskoos prooviti vahvaid töövõtteid:

lõbusaid mänge, piltidega töötamise võimalusi, vestluse aktiveerimise ideid. Jagasime kogemusi, kuidas õpilasi rühmadeks jagada ja tutvustasime tõhusa grupitöö meetodeid.

Peale lõunapausi tehti ka rühmatööd – valmisid toredad postrid ning iga õpetaja sai kaasa ohtralt aktiivõppe ideid. Igal juhul algab seminaril käinud keeleõpetajate septembrikuu värskelt ning loovalt. Saime koolitusel kinnitust, et mängulised töövõtted sobivad igasse tundi – nii lasteaeda kui täiskasvanute keeleklubisse.

Seminar toimus koostöös Eesti Võõrkeeleõpetajate Liiduga ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel.

Järgmine keeleõpetajate koolituspäev on kolledžis juba talvel.

 

Uute rõõmsate kohtumisteni!

Kaire Viil, TTÜ Inseneriteaduskonna Virumaa kolledži keelekeskuse juhataja