Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Keeleklikk - algajate eesti keele õpe internetis ja keeletunnis

Keeleklikk (www.keeleklikk.ee) on hetkel mahukaim ja mitmekesiseimat harjutusvara pakkuv veebipõhine keskkond iseseisvaks eesti keele õppimiseks neile muukeelsetele, kes alustavad nullist.
Kursus sisaldab ligi 200 multifilmi, üle saja grammatikavideo ja ligi 1200 ülesannet, milles on kokku umbes 10 000 klikitavat õppeühikut. Tänapäevane ja uudne õppekeskkond võimaldab õppida keelt just õppijale sobival ajal ja kohas ning õppijale sobivas tempos.
Keeleklikk on üks edukaimaid eestlaste loodud e-õppe projekte Eestis, koondades ligi 20 000 aktiivset venekeelset õppijat ning ligi 10 000 ingliskeelset õppijat üle maailma. Keskkonda kasutab iga päev üle 600 õppija.
 
Keskkonna valmimist toetas Euroopa Sotsiaalfond ning Eesti Haridus- ja Teadusministeerium. 2010. aastal alustatud projekt on olnud etapiviisiline, 2012. aastal avati keskkond venekeelsetele kasutajatele ja 2014. aastal ingliskeelsetele kasutajatele.
Sellest kevadest täiendavad Keeleklikki uued mängulised töövihikud „Algaja õnn“, millega saab arendada lugemis- ja kõnelemisoskust õpetaja juhendamisel keeletunnis.
 
Lugemisvihikus on
 160 A2-tasemel vajalikku lugemisteksti;
 88 lugemismängu ja -ülesannet;
metoodika, mis põhineb mängulisel lähenemisel lugemisoskuse arendamisele;
palju paari- ja rühmatööl põhinevaid tegevusi.
 
Kõnelemisvihikus on
üle 30 vajaliku kõnefunktsiooni A2-tasemel;
 88 kõnelemismängu ja -ülesannet;
metoodika, mis põhineb mängulisel lähenemisel kõnelemisoskuse arendamisele;
palju paari- ja rühmatööl põhinevaid tegevusi.
 
Tellimine: www.iduleht.ee