Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

FIPLV Põhja-ja -Baltimaade regiooni konverents- NBR 2016

The Language Teacher and Teaching at Crossroads

                        9.-11. juuni 2016, Tallinn

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕL) ühines 2012. a FIPLV Põhjamaade ja Balti regiooni allüksusega ja võeti 2013. aastal vastu võõrkeeleõpetajate maailmaorganisatsiooni FIPLV (the Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes) liikmeks.

EVÕLile on väljakutseks FIPLV Skandinaavia- ja Baltimaade regiooni (NBR) konverentsi „The Language Teacher and Teaching at Crossroads" korraldamine Tallinnas 9.- 11. juunil.

Plenaarettekanded toimuvad inglise keeles. Plenaaresinejateks on Mart Laanpere ja Martin Ehala Eestist, Franz Mittendorfer Austriast ja Terry Lamb Inglismaalt. Pärastlõunased töötoad/ ettekanded toimuvad inglise, saksa, soome, prantsuse ja hispaania keeles.

Tänasekson esinejateks registreerunud õpetajad/õppejõud Eestist, Venemaalt, Austriast, Soomest, Brasiiliast, Jaapanist, Bulgaariast, Prantsusmaalt ja Indiast.. Esinejaid on oodata veel Austraaliast, Rootsist, Islandilt, Lätist ja Leedust.

Esinejateregistreerumine kestab kuni 15. veebruarini, osalejate varajane registreerumine kuni 29. veebruarini.

Info NBR 2016 konverentsi kohta leiate EVÕLi kodulehe inglisekeelsest rubriigist.

Klikage Suurbritannia lipule.

 

NBR 2016 konverentsi töörühm