Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

Hea võõrkeeleõpetaja!
 
Kutsume Teid kasutama elektrooniliste võõrkeeleülesannete panka SA Innove hallatavas eksamite infosüsteemis (EIS) aadressil http://eis.ekk.edu.ee
 
Pangas on eesti keele teise keelena, inglise, prantsuse, saksa ja vene keele ülesanded. Igas keeles on ülesandeid 64. Need hõlmavad lugemist, kuulamist ja keele struktuuri ning nelja keeleoskustaset (A1, A2, B1, B2). 
 
Ülesanded on e-õppematerjalina abiks kujundaval hindamisel
 
Ülesandepanga ja eksamite infosüsteemi kasutamise lähema tutvustuse leiate aadressilt
 
 
 
Avastamis- ja kasutamisrõõmu soovides
 
SA Innove keelekeskus