Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

2011

31.mai.

Koolituspäev : "Aktiivõppemeetodid keeletunnis : praktilisi näpunäiteid igapäevatööks"

Kutse

02.aprill

Võõrkeeleõpetajate konverents : "Mitmekeelse ja -kultuurilise hariduse edendamine Euroopas : Euroopa Nüüdiskeelte Keskuse (ECML) programmidest."

Kutse