Koostööpartnerid

on nii Eestist kui väljaspool Eestit (nt Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Islandi, Bulgaaria jt maade võõrkeeleõpetajate võrgustikud).

Projektides ning programmides (sh rahvusvahelistes)

osalemine, täienduskoolituse kavandamine ja korraldamine, nõustamine, info edastamine, parima praktika ja kogemuste jagamine nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Oleme organisatsioon,

mille kaudu toimub võõrkeeleõpetajate professionaalset arengut toetavate ürituste (koolitused, piirkondlikud seminarid, sügiskonverentsid, ümarlauad, infopäevad) korraldamine, koostöövõimaluste laiendamine võõrkeeleõpetajate ja võrgustike vahel

UUS ÕPPEKAVA JA VÄÄRTUSKASVATUS

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit korraldas  ESF meetme “Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme “Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus” raames 21. - 22. septembril  2012 Pärnus Strand hotelli konverentsikeskuses  täiendkoolitusprogrammi VÕÕRKEELEÕPETAJA JA - ÕPETUS UUES ÕPPEKAVAS III mooduli seminari

Seminari ettekanded (Maret Põlluste, Piret Kanne, Olga Schihalejev, Halliki Harro-Loit)  keskendusid väärtuskasvatusele  koolieelse lasteasutuse  riiklikus õppekavasja uues riiklikus õppekavas ning selle rakendamise võimalustele (aine) tunnis. Samuti tutvustati erinevaid väärtuskasvatuse mudeleid, võrreldi erinevate mudelite peamisi eesmärke ning õpetaja rolli nendes.Töötubades  jagasid oma kogemusi Kalle Lina  ja Mall Matto. 

 

Ettekanded :

Kalle Lina

Piret Kanne - LISA 1LISA 2

Mall Matto

Maret Põlluste

Olga Schihalejev